LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại:   (08) 3937 3659
Số Fax:        (08) 3937 3659
Hotline:          0908 224 768
Email: glotran_11@yahoo.com
LIÊN KẾT WEBSITE
Tư vấn Biên tập - biên dịch

4   Tư vấn, biên tập, công chứng hồ sơ, phiên bản dịch :
 
Ngoài lĩnh vực dịch thuật, để tạo điều kiện cho khách hàng có tầm nhìn chung và chi tiết phù hợp với các hồ sơ dịch thuật, Glotran còn đảm trách các công việc sau đây:

4.1  Tư Vấn:
Tùy vào mõi  trường hợp cụ  thể, Glotran có  thể  thực hiện  tư vấn bao gồm dịch toàn bộ hồ sơ, hồ sơ rút gọn, hồ sơ tổng hợp cũng như đưa ra các kiến nghị phù hợp đến khách hàng.

4.2  Biên tập:
Hồ  sơ dịch  thuật  -> Bộ phận biên  tập:: Điều  chỉnh chính  tả, canh  lề, dấu chấm câu, bố trí văn hòng và ưu tiên hóa các hồ sơ .

4.3  Công chứng:

Khi có yêu cầu, để đảm bảo  tính pháp  lý, một số hồ sơ như hợp đồng cũng như các hồ  sơ mật cần được công chứng  . Vì vậy, Glotran cũng đảm  trách công  tác này. Khi được công chứng, các hồ sơ sẽ được đánh dấu “ Sao y bản chính  hoặc “chứng thực từ bản gốc” cũng như các công  tác liên quan khác  . Đồng  thời, Đại diện của Glotran sẽ ký tên trên các hồ sơ they yêu cầu .

 

CÔNG TY DỊCH THUẬT TOÀN CẦU
GLOBAL TRANSLATION COMPANY (Glotran. Ltd)

Địa chỉ : 256 Phan Xích Long, phường 02, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 3937 3659; Fax: 0903 790 646; Đường dây nóng: 0908 224 768 ;
E-mail: Glotran_11@yahoo.com
, ltdragon4@yahoo.com; Website: http://www.glotran.net

Copyright @ 2010 Glotran Co,.LTD
Developed by Thế Kỷ Số Co.,Ltd.