LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại:   (08) 3937 3659
Số Fax:        (08) 3937 3659
Hotline:          0908 224 768
Email: glotran_11@yahoo.com
LIÊN KẾT WEBSITE
Dịch đa phuong thức

Dịch qua e-mail (thư điện tử)

 

 

Dịch hồ sơ nhận qua bưu điện

Dịch hồ sơ nhận qua bưu điện/nhận trực tiếp qua tay: 

  • Địa chỉ: Khách hàng => Glotran
  • Phương thức chuyển hồ sơ: Qua bưu điện/ tay / tàu/ máy bay …
  • Dịch thuật: Dịch hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Hiệu chỉnh, điều chỉnh trang, lệ, chính tả…. trước khi đưa đến khách hàng.
  • Gửi lại thành phẩm đến khách hàng qua tàu, bưu điện, tay ….
  • Các chi phí chuyển hồ sơ đến khách hàng có thể do Glotran chịu .

 

Dịch miệng trực tiếp:

  • Phần này áp dụng cho việc dịch mặt đối mặt cho các cuộc họp, hội thảo, dịch thuật hộ tống ….
  • Phiên dịch có thể dịch miệng với nhiều phương thức khác nhau: Các câu hỏi, tham ván giữa khách hàng và thân chủ, các phát biểu, các thông báo từ thân chủ ……
  • Phiên dịch có thể dịch từng cầu hoặc  thâu tóm nội dung chính để dịch tùy  thuộc vào tình hình thực tế .
  • Thông thường, đối với các buổi dịch trong cuộc họp, các hồ sơ liên quan cho các cuộc họp sẽ được chuyển/gửi đến phiên, biên dịch trước để chuẩn bị

 

Dịch thuật qua bản vẽ, phần mềm :

Ngoài  các  khả  năng  dịch  thuật  nêu  trên,  với  đội    ngũ  cán  bộ  đào  tạo  và  chuyên nghiệp, Glotran đảm trách thực hiện các phương thức dịch thuật dựa trên các bản vẽ thi công như phần mềm Autocad, mircosoft của máy  tính, các phần mềm  tài chính cũng như các chương trình liên quan khác .

Dịch miệng gián tiếp:

Phần này bao gồm phiên dịch không đối mặt như dịch qua điện thoại, dịch cabin. Phiên dịch/biên dịch có thể ở vị trí xa khách hàng và đối tác khách hàng hoặc cùng với khách hàng nhưng xa đối tác khách hàng và ngược lại thông qua phương tiện liên lạc như điện thoại hoặc cabin …….

Dịch phim,  radio, audio, cassette,  tape, CD-ROM, hồ  sơ giới  thiệu và các hướng dẫn sử dụng:

Với  các  chương  trình đặc biệt, Glotran  có  thể  thực hiện việc dịch phim  thông qua phần  có phụ đề/ không  phụ đề. Đồng  thời,  chúng  tôi  có  thể  thực hiện  các phương thức  dịch  thuật  khác  bằng  văn  bản  hoặc  tổng  hợp  các  ý  chính  qua radio/cassette/băng.

Và nhiều phương thức dịch thuật khác.

 

CÔNG TY DỊCH THUẬT TOÀN CẦU
GLOBAL TRANSLATION COMPANY (Glotran. Ltd)

Địa chỉ : 256 Phan Xích Long, phường 02, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 3937 3659; Fax: 0903 790 646; Đường dây nóng: 0908 224 768 ;
E-mail: Glotran_11@yahoo.com
, ltdragon4@yahoo.com; Website: http://www.glotran.net

Copyright @ 2010 Glotran Co,.LTD
Developed by Thế Kỷ Số Co.,Ltd.